Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
wangjian 13c8fdc3a5 1、项目初始化 3 år sedan
cmd 1、项目初始化 3 år sedan
config 1、项目初始化 3 år sedan
discover 1、项目初始化 3 år sedan
drone/tpl 1、项目初始化 3 år sedan
internal 1、项目初始化 3 år sedan
loggers 1、项目初始化 3 år sedan
model 1、项目初始化 3 år sedan
pkg/utils 1、项目初始化 3 år sedan
test 1、项目初始化 3 år sedan
.drone.yml 1、项目初始化 3 år sedan
README.md 1、项目初始化 3 år sedan
go.mod 1、项目初始化 3 år sedan
restart.sh 1、项目初始化 3 år sedan
中研风险秘钥 - 副本 .txt 1、项目初始化 3 år sedan

README.md

职务风险防范第三方服务

请求中研接口

中研接入公共单元

1、风险特征处置结果接口

 • 接口地址

/ndToZy/pushFeatureDeal

 • 请求方法

POST

 • 请求参数
参数 类型 是否必须 备注
featureId String 风险特征ID
userId String 风险触发用户ID
dealId String 处置人ID
dealName String 处置人姓名
dealTime String 处置时间,格式YYYY-MM-DD HH:MI:SS
dealStatus String 处置状态(1已处置、0未处置、2不处置)
dealResult String 处置结果
 • 接口返回数据
{
  "status": 200,
  "message": "操作成功",
  "data":{ 
  }
}